Meesterwerk

Meesterwerk is opgericht in 2000. Het is ontstaan uit een sterke behoefte aan verandering en vernieuwing. De naam verwijst met een knipoog naar mijn opleiding.

Met Meesterwerk verleen ik diensten aan organisaties in de collectieve sector. Daar ligt niet alleen mijn ervaring maar ook mijn hart. Iedereen heeft te maken met de overheid en de gezondheidszorg. Daarom is het belangrijk dat die goed functioneren. Ik lever er graag een bijdrage aan.

Als interim manager of procesbegeleider werk ik voor (grote) organisaties die in verandering zijn of een verandering moeten gaan doormaken. Daarnaast coach ik managers.

Het is mijn overtuiging dat (interim) managers niet in hun eentje duurzame veranderingen te weeg kunnen brengen. Wie geen verbinding zoekt met de mensen in de organisatie en aanhaakt bij hun talenten en inzichten bereikt veel minder dan mogelijk is. Alleen van samenwerking, zowel binnen als tussen organisaties, wordt alles beter.

Ik ben sterk gericht op de kwaliteit van het proces dat moet worden doorlopen en behaal zo resultaten. Met structuurverandering houd ik me alleen bezig als het de structuur is die de problemen veroorzaakt.

Ik verplicht mij bij iedere nieuwe opdracht om zonder vooringenomenheid te kijken naar de opgave waar de organisatie zich voor gesteld ziet. Ik vertrouw daarom ook niet blind op methoden die eerder succesvol waren. Geen probleem is hetzelfde, daarom moet voor elk probleem de aanpak maatwerk zijn.

Dat is ook zo voor de manier waarop leiding wordt gegeven aan veranderingsprocessen. Wel gelden daarbij enkele belangrijke basisprincipes. Hierover leest u meer bij de zeepkist.

Een beperkte greep uit de opdrachten aan Meesterwerk vindt u hier.

Een greep uit de opdrachten aan Meesterwerk


Gemeenten

Gezondheidszorg

Coaching

Elisabeth Friederichs

Ik ben van oorsprong jurist. Mijn vader inspireerde mij. Hij was een bevlogen rechtsgeleerde die aan het adagium "kennis is macht" dagelijks inhoud gaf door op te komen voor de zwakken in de samenleving.

Na een voltooide studie en vier jaar vrijwilligerswerk in de rechtshulp realiseerde ik mij dat voor een gezonde samenleving niet alleen het delen van kennis nodig is maar vooral ook beter bestuur. Ik studeerde daarom ook bestuurskundig af. Daar leerde ik dat beleid en uitvoering bij elkaar horen als zaad en akker en dat een probleem niet kan worden aangepakt zonder dat is geanalyseerd wat de oorzaken er van zijn.

Na drie jaar vakbondswerk waarin ik mij verdiepte in zowel werknemers- als werkgeversbelangen koos ik voor het adviesvak. Negen inspirerende jaren in de publieke sector volgden waarin ik alle aspecten van het vak heb verkend en beoefend. Ik werkte voor gemeenten, ministeries en semi-overheden. Om meer te kunnen betekenen voor klanten die hun bedrijfsvoering wilden verbeteren volgde ik een studie bedrijfskunde.

Met het toenemen van mijn ervaring groeide ook de behoefte om zelf te sturen. Ik stapte over naar een functie in het MT van een groot algemeen ziekenhuis. De ziekenhuisbrede beleidsontwikkeling werd mijn verantwoordelijkheid; de verbetering van de samenwerking tussen ziekenhuismanagement en medische staf mijn belangrijkste opdracht en resultaat. Na vijf jaar koos ik in 2000 met Meesterwerk voor een zelfstandig bestaan. Meer informatie daarover is hier opgenomen.

Mijn CV vindt u hier.

Elisabeth Friederichs

Geboren in Eindhoven in 1957.Opleiding


1997 Master of Business Administration
Henley the Management College/Brunel University of West London
1982 doctoraal Bestuurskunde, Rijksuniversiteit Utrecht
1980 doctoraal Nederlands Recht, Rijksuniversiteit Utrecht
1975 VWO, Het Baarnsch Lyceum, Baarn


Ervaring


Vanaf 2000 Zelfstandig gevestigd interim manager en organisatieadviseur
Meesterwerk, Deventer, KvK Enschede, 08091288
Ingeschreven in het IM-register
Een greep uit de uitgevoerde opdrachten vind hier
1995 - 2000 Twenteborg Ziekenhuis, Almelo
hoofd Bureau Management Ondersteuning
1986 - 1995 ODRP Organisatieadviesbureau BV, Den Haag
1993-1995 adjunct-hoofd adviesgroep
1989-1993 senior organisatieadviseur
1986-1989 adviseur arbeidsvoorwaarden en personeelsmanagement
1983 - 1986 De Unie, Vakorganisatie, Houten
hoofd afdeling Juridische Zaken
1982 - 1983 Bestuurskundig adviesbureau Klinkers, Laren
freelance medewerker
1978 - 1982 Rijksuniversiteit Utrecht
studentassistent Strafrecht en Bestuurskunde
1976 - 1980 Vrijwilliger Wetswinkels Utrecht

Dit is

Dit is de website van Elisabeth Friederichs. Voor wie nieuwsgierig is naar de persoon of het daarmee verbonden bedrijf.

Om meer te weten te komen loopt u met uw muis over de afbeeldingen. U kunt bijvoorbeeld klikken op: Meesterwerk voor informatie over dienstverlening en werkwijze; op Elisabeth Friederichs om te kijken wie daar achter zit of op Zeepkist voor dialoog en discussie.

Filosofie

In 2002 nam ik deel aan een congres*) dat werd afgerond met een openbare zangles. Daaraan vooraf ging een klein college van de dirigent. Hij sprak over de Griekse godin Harmonia en vroeg de congresgangers of zij wisten wie haar ouders zijn. Niemand gaf antwoord op die vraag. De dirigent vertelde dat Aphrodite, de godin van de liefde en de schoonheid, de moeder van Harmonia is. Ares, de god van de oorlog, is haar vader. Vervolgens legde hij uit dat voor het bereiken van harmonie daarom zowel liefde nodig is als strijd en de durf om je stem te verheffen.

Met deze metafoor zijn mijn persoonlijke en professionele drijfveren scherp gekarakteriseerd. Ares en Aphrodite zijn mijn vaste metgezellen.

Het congres draagt de titel "Het hoofd is rond dus het denken kan ook de andere kant op" en is georganiseerd door Rieken en Oomen.
De dirigent was Jan Kortie.

Nader Kennismaken

Meesterwerk
Elisabeth Friederichs
Geert Grootestraat 11
7411 GS Deventer
0570-618160
06-23064283

Partners

Bureaus waar ik graag mee samenwerk:

De Roo management & advies
Rieken en Oomen
GITP
De Galangroep
Rijnconsult